top of page

      TDI Advanced Nitrox jest kursem, który wprowadzi Cię kompleksowo w świat nurkowania technicznego. Zazwyczaj kombinuje się go z kursem TDI Decompression Procedures. Po ukończeniu obydwu kursów staniesz się oficjalnie nurkiem technicznym i będziesz uprawniony do nurkowań dekompresyjnych z użyciem gazu do akcelerowanej dekompresji, do 100% tlenu. Po ukończeniu kursu TDI Advanced Nitrox będziesz uprawniony do używania Nitroxu do 100% tlenu, co znacznie wydłuży Twój czas przebywania pod wodą.

 

       Program Kursu

       Pogłębisz swoje umiejętności techniczne, poznane na kursie Intro to Tech lub Fundamentals innej organizacji oraz dowiesz się więcej o prawidłowej konfiguracji sprzętu którego używasz ( Back Mount (Twin) lub Side Mount ).  Czekają Cię zaawansowane ćwiczenia pływalności i wykonywanie wielu czynnosci przy nieruchomym wiszeniu w toni nad platformą. Trenować  będziemy komunikację w zespole nurkowym,  wykorzystywanie znaków technicznych, sytuacje awaryjne oraz prawidową pozycją pod wodą i techniki płetwowe. Będziemy symulować przystanki na różnych głębokosciahc podczas wynurzanie się z i bez referencji oraz niespodziewane sytuacje awaryjne z koniecznością utrzymania odpowiedniej głębokości.

      Na części teoretycznej poszerzysz swoją wiedzę z zakresu fizyki i  fizjologii z uwzględnieniem mieszanek oddechowych od 40% do 100% tlenu. Nauczysz się planować zaawansowane nurkowania na Nitroxie przy pomocy komputera nurkowego, tabel oraz specjalnych programów komputerowych. Poruszymy zagadnienia doboru odpowiedniego sprzętu do nurkowań z użyciem Nitroxu od 40% tlenu oraz analizy i oznaczania butli

    Wymagania wstępne

- ukończony 18 rok życia, lub  15 ze zgodą rodziców 

- certyfikat TDI Nitrox lub równorzędny innej federacji

- posiadanie minimalnego doświadczenia w używaniu konfioguracji dwubutlowej ( Twin Set, Side Mount)

- minimum 25 zalogowanych nurkowań, ale preferuję nurków z doświadczeniem minimum 50 nurkowań i powyżej

- zalecane jest posiadanie certyfikatu TDI Intro to Tech lub Fundamentals innej organizacji. Nurkowie bez tych uprawnień, przed rozpoczęciem kursu, będą mieli nurkowanie sprawdzające.

   Czas trwania 

   Kurs Advanced Nitrox trwa u mnie minimum 6 nurkowań i zakańcza się dopiero wtedy, kiedy ja i kursant uznamy, że umiejętności zostały dopracowane w sposób perfekcyjny. 

   Średni czas trwania kursu to 3 dni, w kombinacji z TDI Deco Procedures 5 dni.

 

   Koszty

   420 Euro / 6 nurkowań kursowych, teoria, wynagrodzenie instruktora, egzamin

   każde dodatkowe nurkowanie 80 Euro

   dodatkowo: 30 Euro koszty certyfikatu, gazy, ewentualne wyporzyczenie sprzętu, dojazd i zakwaterowanie

   580 Euro Kurs Kombi: TDI Advanced Nitrox i Deco Procedures

bottom of page