top of page
40.jpg
Logo Passion Divers (2).jpg

Sabi Cave & Tec   Diving

Pasja do jaskiń ciekawość nieznanego

TDI Decompression Procedures

-    TDI Decompression Procedures Kurs nauczy Cię planowanać i wykonywać bezpieczne nurkowania dekompresyjne z wykorzystaniem butli bocznych (tzw. stagów) oraz gazów dekompresyjnych do głębokości 45m. W kombinacji z TDI Advanced Nitrox pozwoli Ci na wykorzystywanie do dekompresji gazów do 100% tlenu. 

    

     Kurs otworzy Ci drzwi do głębszych nurkowań, bez limitu NDL. Wreszcie będziesz mógł podziwiać wraki, oglądać ściany skalne oraz wykonywać dłuższe podwodne wycieczki z takim czasem dennym oraz dekompresją,  jaką sam zaplanujesz. Wyjdziesz ze strefy nurkowania rekreacyjnego i dołączysz do grona pasjonatów "Ciemnej Strony Mocy".

 

       Program Kursu

       Szkolenie obejmuje dalszy trening umiejętności technicznych. Trening skillsów z wykorzystaniem butli bocznych (tzw. stagów), ich odpowiednią konfigurację, przygotowanie i klarowanie pod wodą. Ćwiczone będą procedury dekompresyjne, takie jak Switch Gas (zmiana gazów)  czy odpowiednia komunikacja w zespole przy relizacji planu nurkowania tzw. Runtime´u z uwzględnieniem zmian głębokości poszczególnych przystanków dekompresyjnych. Trenować będziemy również najróżniejsze procedury awaryjne podczas nurkowań dekompresyjnych. Szkolenie będzie wymagające i fizycznie i przede wszystkim psychicznie. Kumulacja sytuacji awaryjnych i konieczność szybkiej rekcji, nauczą działania w sytuacjach stresowych i odpowiednio przygotują do nurkowań technicznych i dlaszych zaawansowanych szkoleń.

    Na zajęciach teoretycznych pogłębisz wiedzę z zakresu dekompresji oraz ograniczaniu ryzyka wystąpienia DCS, CNS oraz OTU. Nauczysz się planować nurkowania dekompresyjne w oparciu o tabele, komputer nurkowy oraz planer komputerowy i sporządzać tzw. Runtime, plan nurkowania technicznego uwzględniający sytuacje awaryjne. Jako bonus, nauczymy się również wyliczać tzw. Ratio Deco dla standaryzowanych mieszanek gazowych. Poruszymy temat  ustawień komputera technicznego i  odpowiedniego dobrania konserwatywności w zależności od algorytmu dekompresyjnego jaki ustawimy.

    Wymagania wstępne

- ukończony 18 rok życia

- Certyfikat Advanced Diver i aby efektywnie przeprowadzić dekompresje i wykorzystać Nitrox do 100 % również certyfikat TDI Advanced Nitrox

- minimum 25 zalogowanych nurkowań, ale preferuję nurków z doświadczeniem minimum 50 nurkowań i powyżej

   Czas trwania 

   Kurs Decompression Procedures trwa u mnie minimum 4 nurkowania i zakańcza się dopiero wtedy, kiedy ja i kursant uznamy, że umiejętności zostały dopracowane w sposób perfekcyjny. 

   Średni czas trwania kursu to 2 dni, w kombinacji z TDI Advanced Nitorx 5 dni.

 

   Koszty

   320 Euro / 4 nurkowania kursowe, teoria, wynagrodzenie instruktora, egzamin

   każde dodatkowe nurkowanie 80 Euro

   dodatkowo: 30 Euro koszty certyfikatu, gazy, ewentualne wyporzyczenie sprzętu, dojazd i zakwaterowanie

   580 Euro  Kurs Kombi: TDI Advanced Nitrox i Deco Procedures

Advanced Nitrox i Deco Procedures

bottom of page